Forum

Już wkrótce
 • “Batman Detective Comics. Zgaduj-zgadula i inne opowieści. Tom 4” - 06 mar 2024,
 • "Nieskończony Kryzys: Zemsta i sumienie" (WKDCBiZ) - 27 mar 2024,
 • "Mroczny kryzys na Nieskończonych Ziemiach. Tom 1"Mroczny kryzys na Nieskończonych Ziemiach. Tom 1 - 10 kwi 2024,

Clark:

I hear Wayne’s deal with the Lexcorp could run into the billions. He is a high roller.
/Słyszałem, że kontrakt Wayne’a z Lexcorpem opiewa na miliardy. Wayne odnosi spektakularne sukcesy w biznesie./

Lois:


I hear, he’s nothing but Gotham trash. Rich, spoiled and… [LOIS WIDZI, JAK WAYNE WYCHODZI Z SAMOLOTU] absolutely gorgeous!

/A ja słyszałam, że Wayne to tylko kolejny śmieć z Gotham. Bogaty, zepsuty i… wyjątkowo przystojny!/


—————————————————————————–


Batman:

Things are never what they seem with the Joker.
/Z Jokerem nic nigdy nie jest oczywiste./

Bullock:

I guess the night brings out all the wackos.

/Domyślam się, że noc przyciąga wszystkich świrów./


—————————————————————————–


Superman:
I heard you were crazy, I didn’t think you were stupid. [UŻYWA SUPER WZROKU] Bruce Wayne?
/Słyszałem, że jesteś szalony. Ale nie wiedziałem, że głupi. Bruce Wayne?/

Batman:

You peeked.
/Podglądasz./

Superman:
I won’t let vigilantism in my town.

/Nie potrzebuję w moim mieście mściciela./

Batman:
You’ll be rid of me, as soon as I find the Joker.

/Odejdę stąd, jak tylko znajdę Jokera./


Superman:
That may not be soon enough.

/To może trochę potrwać./


—————————————————————————–


Harley:
I want a lawyer! I want a doctor! I want a cheese sandwich!

/Chcę adwokata! Chcę lekarza! Chcę kanapkę z serem!/


—————————————————————————–


Lois:

How could you have lied to me like that?
/Jak mogłeś mnie tak okłamać?/

Bruce:

Now I never actually said I wasn’t Batman.
/Nigdy nie powiedziałem, że nie jestem Batmanem./


Lois:

You want to knowwhat really galls me? I mean, besides the fact that the new man in my life is really two men? It’s that I’m sitting on the hottest story of the year “Batman Unmasked!” and there’s not a blessed thing I can do about it!
/Wiesz, co mnie najbardziej irytuje? Poza faktem, że nowy mężczyzna w moim życiu to naprawdę dwóch mężczyzn. Że jestem w posiadaniu najgorętszej historii roku “Batman zdemaskowany” i zupełnie nic nie mogę z tym zrobić./

Bruce:

Then you really do love me.

/Więc naprawdę mnie kochasz./


Lois:

I’ll get some iodine for that scrape. Burning, stinging iodine [WYCHODZI. POJAWIA SIĘ SUPERMAN].
/Pójdę po jodynę, by przemyć to draśnięcie. Bardzo żrącą jodynę./

Superman:

I see, she is taking it well.
/Widzę, że dobrze to znosi./

Bruce:

It’s ironic, you know. She likes Bruce Wayne and she likes Superman. It’s the other two guys she’s not crazy about.
/To taka ironia losu. Ona lubi Bruce’a Wayne’a i Supermana. Lecz nie szaleje za tamtymi dwoma./

Superman:

Too bad we can’t mix-and-match.
/Szkoda, że nie możemy się wymieszać i dopasować./


Bruce:


I’m not used to be rescued. Thanks.
/Nie przywykłem do tego, by mnie ktoś ratował. Dzięki./

Superman:

I owe you one.
/Spłaciłem dług./


—————————————————————————–


Wayne:

Well, I’m proud of the work both our teams have done. These robots are gonna revolutionize
unman space travel.
/Jestem dumny z pracy, jaką wykonali nasi naukowcy. Te roboty zrewolucjonizują bezzałogowe podróże w kosmos./

Luthor:

Actually, they’re maybe useful
closer to Earth. The Joint Chief has showned tremendous interest. It doesn’t take much imagination to invasion these robots on the battlefield.

/Właściwie, to mogłyby nam się przydać nieco bliżej. Szefostwo Doradców Obrony jest już ogromnie zainteresowane. Nie potrzeba specjalnej wyobraźni, by spróbować wykorzystać te maszyny na polu walki./

Wayne:


Except I won’t allowed.
/Ale ja na to nie pozwolę./

Luthor:

What?!
/Co takiego?!/

Wayne:

I don’t like guns.

/Nie lubię broni./


Luthor:

Well, Bruce, I think I have something to say about this.
/Bruce, sądzę, że ja też mam tutaj coś do powiedzenia./

Wayne:

Not according to our deal. All technological applications
need my approval first. Blame it on me, Lex. Tell your pals at the Pentagon I just don’t have the magination.

/W naszej umowie pisze co innego. Każde zastosowanie sprzętu wymaga mojej zgody. Zwal to na mnie, Lex. Powiedz swoim kumplom z Pentagonu, że brak mi wyobraźni./

—————————————————————————–


Joker:

What’s the matter, Supie? No steam left in the old locomotive?
/Co się dzieje, Superku? Brakło pary w starej lokomotywie?/


—————————————————————————–


Clark:

Any luck find the comedian?

/Znalazłeś tego błazna?/


Bruce:

Three nights, and not so much as a green hair.
/Trzy noce i ani śladu zielono-włosego./

Clark:

Of course, you have been dividing your time between work and Lois.
/Być może, gdybyś więcej czasu poświęcał pracy a nie Lois./

Bruce:

Is that a problem?
/Przeszkadza ci to?/

Clark:

Let’s just say I’m concerned. Your reputation is dubious. In and out of costume.
/Powiedzmy, że jestem zaniepokojony. W obu wcieleniach reputację masz dość wątpliwą./

Bruce:

Don’t worry. I’m taking Lois quite seriously. Besides, it seems to me,
you had your chance.
/Spokojnie. Lois traktuję bardzo poważnie. Zresztą, wydaje mi się, że ty już miałeś swoją szansę./


—————————————————————————–


Lois:

I understand, Lois. Really, you do? Yep, you’re a complete moron. Why thank you, Superman, I think I’m a total loser, too. Jeez.
/Rozumiem Lois. Napradę. Jasne. Jesteś kompletną kretynką. Dziękuję Supermanie. Też tak uważam. Rany./


—————————————————————————–


Bruce:

So he just appears when there is trouble? No special signal?
/Więc zjawia się tylko wtedy, gdy pojawiają się kłopoty? Bez żadnego wzywania?/

Lois:

He’s not like your Batman, thank goodness.
/Na szczęście nie jest taki, jak twój Batman./

Bruce:


Then how do you contact him?
/W takim razie, jak się z nim kontaktujesz?/

Lois:

Committing a felony helps. Listen, you seem awfully interested in Superman. Do you want me to fix you two up?
/Nie muszę tego robić. Jesteś strasznie zainteresowany Supermanem. Może was umówię?/

Bruce:

Sorry.

/Przepraszam./


Lois:

No, I’m sorry. It’s just that
I was hoping to get away from the subject of the Man of Steel
for one night. I’ve been a little too consumed with him lately.
/Nie, to ja przepraszam. Miałam nadzieję choć na jedną noc odbiec od tematu Człowieka ze Stali. Ostatnio byłam nim trochę pochłonięta./

Bruce:

Maybe we could change subjects.
/Może zmienimy temat./

Lois:


No more men in tights?
/Żadnych facetów w rajtuzach?/

Bruce:

Deal.
/Zgoda./


—————————————————————————–


Joker:


Batman! It’s always Batman!
/Batman! Zawsze ten Batman!/


—————————————————————————–


Bruce:

You realize, she’s just a bait.
/Zdajesz sobie chyba sprawę, że ona jest tylko przynętą./

Superman:

I’ll be careful.
/Będę ostrożny./

Bruce:

Careful won’t cut it out. With Joker, expect the unexpected.
/To nie wystarczy. Po Jokerze spodziewaj się niespodziewanego./


Superman:


Maybe you should remember that.
/Może to ty powinieneś o tym pamiętać./


—————————————————————————–


Joker:

Somehow poodle, I don’t think we’re gonna get the chance to say much.
/Obawiam się, że nie pozwolą nam już nic powiedzieć./

Harley:

You… You mean, he’s gonna kill us?
/Chcesz powiedzieć, że on nas zabije?/

Luthor:

No, she is. I’m horde violence [WSKAZUJE NA MERCY].
/Nie ja, ona. Ja brzydzę się przemocą./

—————————————————————————–


Joker:

I love the personalize all my stuff.
/Uwielbiam nadawać osobiste cechy wszystkim moim rzeczom./

Luthor:

Very amusing. So how much is it
going to cost me to get out of this?

/Bardzo dowcipne. Ile będzie mnie kosztowało uwolnienie?/


Joker:

I’m not a material guy, Lexy. No, what I want now
is for you to know what it feels like to lose everything you have. Everything you’ve ever build, like I lost everything to old Bat-boy.
/Nie jestem materialistą, Lexy. Chcę tylko, abyś przekonał się, jakie to uczucie stracić dokładnie wszystko, co się posiada. Wszystko, co się stworzyło, tak jak ja straciłem przez Batmana./


—————————————————————————–

Batman:


Alfred, isn’t Bruce Wayne about duefor a trip to Metropolis?
/Alfredzie, czy Bruce Wayne przypadkiem nie wybiera się do Metropolis?/

Alfred:

Yes but do you think this is a appropriate time?
/Tak, ale czy sądzi pan, że to odpowiedni moment?/

Batman:

I’d say the timing couldn’t be better.
/Lepiej nie mogło się złożyć./


—————————————————————————–


Luthor:

Joker.

Joker:

Lexy, you old kid. Do I have a deal for you. Rich Corinthian leather.

/Lexy, stary śmierdzielu. Miałbym do ciebie interes. Kosztowna koryncka skóra./


Luthor:

What do you want?
/Czego chcesz?/

Joker:

I sense we are kindred spirits,
you and I. Oh, there are differences,
to be sure… like hair. But underneath it all, we are both
entreprenuers, men of vision. We see an opportunity, we grab it. Am I right? But in the past few weeks, I’ve had run a bad luck. Bad luck that it wears a cape. Thanks to that miserable pointy ear rodent Batman all my operations in Gotham City
had been shut down. But you too, have an over-growned
bully in long underwear which brings meto my little proposition.
/Wyczuwam w nas pokrewne dusze. Oczywiście też się różnimy. Na przykład włosami. Ale pod spodem oboje jesteśmy przedsiębiorcami. Mamy wizję. Chwytamy okazję, gdy się nadaża. Nie mam racji? No tak. Ale w ostatnich tygodniach prześladuje mnie okropny pech. Pech, który nosi pelerynę. Przez tego nędznego, myszowatego Batmana wszystkie moje działania w Gotham City spełzły na niczym. Ale ty również masz swojego tyrana w trykotach, przez co przychodzę do ciebie z małą propozycją./

Luthor:


I’m listening.
/Zamieniam się w słuch./

Joker:

Pay me one billion dollars, and I’ll kill Superman!
/Zapłać mi miliard dolarów, a zabiję Supermana!/

Luthor:

What makes you think you can kill Superman when you can’t even handle a mere mortal in a Halloween costume?

/Jak chcesz tego dokonać, skoro nawet nie potrafisz uporać się ze zwykłym śmiertelnikiem w przebraniu./


Joker:

There’s nothing mere about that mortal! Besides, I have read up on your fly boy. I know his weakness. See? Solid Kryptonite.
/Tutaj nie chodzi o śmiertelnika. Zresztą, sporo się dowiedziałem na jego temat. Znam jego słabość. Widzisz? Porządny Kryptonit./

Luthor:

You know, I can’t be connected to this anyway.

/Nikt nie może wiedzieć, że jestem w to zamieszany./

Joker:


Oh, you’ll be Mr. Clean, I promise. Deal?
/Będziesz czysty. Obiecuję. Zgoda?/


—————————————————————————–


Joker:

Think of it, Miss Lane. This rock is more precious than gold. One tinny chip will go for thousands on the collectors market after it kills your fly boy.

/Proszę pomyśleć, panno Lane. Ta skała jest cenniejsza od złota. Jeden taki mały kawałek będzie wart dla kolekcjonerów tysiące, gdy uśmiercę twojego chłoptasia./


Lois:

You sick, demented, murdering freak!
/Ty obłąkany morderco!/


—————————————————————————–


Joker:

Ceasar Carlini, my old pal! Why I haven’t seen you since… wait, I’ve never seen you, have I? You need to get out more.
/Cezarze Carlini, stary kumplu! Nie widziałem cię od czasu… Chwila, przecież jeszcze nigdy cię nie widziałem, prawda? Trzeba to zmienić./


Carlini:

Who is this clown?
/Co to za klown?/

Joker:

Not clown. Joker.

/Nie klown. Joker./


—————————————————————————–


Bruce:

Come to make sure I’m leaving?
/Przyszedłeś upewnić się, czy na pewno odlatuję?/

Clark:


Actually, I thought
we worked pretty well together. Not that I wanna make
a regular event.
/Chyba nam się nieźle pracowało. Ale to nie znaczy, że chciałbym to systematycznie powtarzać./

Bruce:

She’s all yours now,
if you can handle that. But you’d better be good to her because I know where you live.
/Jest teraz twoja, jeśli będziesz umiał się z nią obchodzić. Ale lepiej bądź dla niej dobry, bo wiem gdzie mieszkasz./


—————————————————————————–


Harley:

Puddin’!
/Puszku!/

Batman:

At this point, he probably is.

/Chyba tylko to z niego pozostało./

Przygotował: Woland   


P O P R Z E D N I A  S T R O N A

Kalendarium

Sonda

Najlepszy okładka (Golden & Silver Age):

Sonda

Najlepszy plakat z "The Batman"

 • (47%, Głosów: 36)
 • (22%, Głosów: 17)
 • (12%, Głosów: 9)
 • (8%, Głosów: 6)
 • (4%, Głosów: 3)
 • (4%, Głosów: 3)
 • (3%, Głosów: 2)
 • (1%, Głosów: 1)
 • (0%, Głosów: 0)

Głosujących: 77