Forum

Już wkrótce
  • Liga Sprawiedliwości – Epidemia, tom 2 - 21 Lut 2018,
  • Batman – Świt mrocznego Księżyca - 21 Lut 2018,
  • "Batman zbawia świat" w TNT - 25 Lut 2018, 10:30
  • "Batman zbawia świat" w TNT - 27 Lut 2018, 12:40

KLIKNIJ I SPRAWDŹ ODPOWIEDZI DO WIELKIEGO TESTU WIEDZY!

GŁÓWNE INFORMACJE | REGULAMIN KONKURSU

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wszyscy posiadający aktualny adres korespondencyjny na terenie Polski.

2. W konkursie jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
a) W przypadku wysłania więcej, niż jednego zgłoszenia, pod uwagę brane będzie pierwsze z nich.

3. Fundatorem nagród jest wydawnictwo Egmont. Sponsorami nagród są Egmont Polska Sp. z o.o., Cenega S.A. oraz Consalnet.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora/ Fundatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin to jest małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni i przysposabiający.

4. Ranking najlepszych wyników tworzonych jest na podstawie dwóch kryteriów: ilości zdobytych punktów za poprawne odpowiedzi oraz czasu nadesłania zgłoszenia, przy czym pierwszy z nich posiada wyższy priorytet.

5. Formularz konkursowy jest aktywny od godziny 12:00 26 września do godziny 19:00 tego samego dnia.
a) w przypadku niespodziewanej awarii formularza, na stronie konkursowej zostanie opublikowany wzór wiadomości, który uczestnik po wypełnieniu będzie mógł nadesłać na adres mailowy konkurs@batcave.com.pl w godzinach od 12:00 do 19:00 dnia 26 września- wiadomości, które nie będą wypełnione według wzoru nie będą brane pod uwagę.

6. Poprawna odpowiedź na pytanie testowe posiada wartość 1 punktu. Za poprawną odpowiedź na pytanie otwarte można uzyskać 3 punkty.

7. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z publikacją imion i nazwisk zwycięzców nastąpi do 7 dni od zamknięcia formularza konkursowego.

8. Wysyłka nagród pocztą lub kurierem nastąpi do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

9. Uczestnik wysyłając wypełniony formularz wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz zakończeniem konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Przykład przyznawania miejsc uczestnikom konkursu na podstawie priorytetu ilości poprawnych odpowiedzi, a następnie czasu nadesłania:

Uczestnik 1 – 30 punktów, godzina nadesłania: 12:30
Uczestnik 2 – 40 punktów, godzina nadesłania: 18:30
Uczestnik 3 – 29 punktów, godzina nadesłania: 12:19
Uczestnik 4 – 29 punktów, godzina nadesłania: 12:15

Pierwsze miejsce uzyska Uczestnik 2, ze względu na największą ilość punktów. Uczestnik 1 zajmie miejsce drugie, gdyż mimo lepszego czasu, uzyskał mniejszą ilość punktów. Uczestnik 3 uzyska miejsce 4, gdyż Uczestnik 4 przy tej samej ilości punktów wysłał swoje zgłoszenie wcześniej, przez co zdobył miejsce 3.

W KINACH OD
17 LISTOPADA

Kalendarium

Sonda

Najlepszy plakat z Batmanów Nolana

Galeria

27993081 batman-ninja-blu-ray-cover knightmare-storyboard gotham-412_016 gotham-412_015 gotham-412_014

Komiksowe Top 5